ร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ดร.นันทวิชช์คัพ ครั้งที่ 2/2567"

6 พฤษภาคม 2024
ADMIN FAIR PARTY
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2567 ดร. ปิติพงศ์ เต็มเจริญ พร้อมด้วย ดร.นันทวิชช์ วรรณเสน พรรคเป็นธรรม ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬา  “ดร.นันทวิชช์คัพ ครั้งที่ 2/2567" นอกจากการแข่งกีฬาสร้างความสามัคคีแล้ว ยังมีกิจกรรม “การประกวดฟ้อนรำสวยงามประจำแม่หญิงเขต 4 ฯ” เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย
ณ สนามโรงเรียนบ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

คลังรูป