ต้อนรับเดือนมิถุนายน เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

1 มิถุนายน 2024
ADMIN FAIR PARTY
พรรคเป็นธรรม สนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ร่วมขับเคลื่อนให้สังคมเปิดพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในการแสดงออกได้อย่างเต็มที่