พรรคเป็นธรรม จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2567

21 เมษายน 2024
ADMIN FAIR PARTY
พรรคเป็นธรรม จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร. ปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม เป็นประธาน พร้อมร่วมประชุมกับสมาชิกพรรคเป็นธรรม โดยที่ประชุมได้กล่าวได้ถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาของพรรคเป็นธรรม และพรรคเป็นธรรมได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน คือ นายกัณวีร์ สืบแสง เลขาธิการพรรค อีกทั้งยังมีการจัดตั้งสาขาพรรคเป็นธรรมเพิ่มที่จังหวัดนราธิวาส

คลังรูป

Related