21 มกราคมนี้ พบกับงานเปิดตัวผู้สมัครและเสวนานโยบายพรรคเป็นธรรม

2 กุมภาพันธ์ 2024
ADMIN FAIR PARTY
 
21 มกราคมนี้ พบกับงานเปิดตัวผู้สมัครและเสวนานโยบายพรรคเป็นธรรม
ณ ห้องภาณุรังสี โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด
ถ่ายทอดสดผ่าน (Link FB พรรคเป็นธรรม) ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป